Článek ve Světě Průmyslu

Přečtěte si zajímavý článek

který vyšel v březnovém čísle Svět Průmyslu, ročník 2017.
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Kasner se v něm rozepisuje o aktivitách COLSYS - AUTOMATIK, a.s. na poli řídících systémů v energetice z pohledu komunikací.

Článek ve Světě Průmyslu
    Plné znění článku si můžete přečíst zde.