Selected reference of ENERGIS software

Prague International Airport – ENERGIS software is used for:
    - Electric switchgear cabinets temperatures
    - Electricity consumption
    - Water consumption

Následující reference byly realizovány společností INSTAR ITS a všemi aplikačními partnery systému ENERGIS.

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
ENERGIS pracuje na HW platformě PC Intel s operačním systémem Red Hat Linux.

Brush SEM, s.r.o.
Brush SEM využívá data z IS ENERGIS provozovaného Plzeňskou energetikou. Systém slouží ke sledování odběrových diagramů jednotlivých divizí. Dále jsou sledovány spotřeby tepla, spotřeby elektrické energie, spotřeby pitné a užitkové vody, teploty v budovách, venkovní teplota atd.

CINERGETIKA Ú/L, a.s.
Spolu s ekonomickým informačním systémem pokrývá ENERGIS všechny hlavní procesy výrobce a dodavatele energií. ENERGIS je provozován na HW Compaq Alpha server DS20 pod operačním systémem Tru64 Unix.

Energetika TATRA, a.s.
ENERGIS pracuje na HW platformě Dell PowerEdge 4400. Operační systém Red Hat Linux. ENERGIS je základem energetických služeb, které tato společnost poskytuje svým odběratelům.

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
ENERGIS pracuje na HW platformě Dell Power Edge 4400 s operačním systémem Red Hat Linux.

Energetika Vítkovice, a.s.
ENERGIS pracuje na HW platformě Alpha server s operačním systémem Tru64 Unix. Implementace představuje nejrozsáhlejší fakturační měření elektrické energie pro oprávněného zákazníka.

CHEMOPETROL, a.s.
ENERGIS pracuje na HW platformě DEC AlphaServer 2100 s operačním systémem Tru64 Unix. Klientská část IS ENERGIS pracuje na osobních počítačích s operačním systémem MS Windows 95/NT.

KAUČUK, a.s.
ENERGIS pracuje v na HW platformě DELL Power Edge 4400 s operačním systémem Red Hat Linux. Implementací IS ENERGIS bylo dosaženo dramatického snížení nejen energetických, ale i výrobních nákladů.

Keramika Horní Bříza, a.s.
ENERGIS je využíván k monitorování poruchových stavů šesti plynových kotelen Viessman. Rovněž jsou sledovány spotřeby tepla a zemního plynu. ENERGIS pracuje pod operačním systémem Red Hat Linux.

Molins, s.r.o.
Sběr dat a databázový systém je provozován společností Plzeňská energetika. Tato data jsou v Molins, s.r.o. (bývalá Škoda VS) využívána převážně pro sledování odběrového diagramu elektrické energie a pro vyhodnocování spotřeb jednotlivých technologických částí za měsíční a roční období.

nkt - cables, a.s.
ENERGIS pracuje na HW platformě Intel s operačním systémem Red Hat Linux. Klientská část IS ENERGIS pracuje na osobních počítačích s operačním systémem MS Windows 95/NT v prostředí Progress Clients.

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
ENERGIS pracuje na HW platformě DELL s operačním systémem MS Windows NT.

Plzeňská energetika, a.s.
Spolu s ekonomickým informačním systémem a systémem řízení údržby pokrývá ENERGIS všechny hlavní procesy výrobce a dodavatele energií. ENERGIS je provozován na HW Compaq Alpha server 4100 pod operačním systémem Tru64 Unix.

Showa Aluminium Czech, s.r.o.
Služby datového centra.

Sokolovská uhelná, a.s.
DTP Vřesová ENERGIS je využíván převážně jako výrobní systém tlakové plynárny a integrující člen nad různými řídicími systémy technologických procesů s hlavním důrazem na vysokou dostupnost systému. ENERGIS je provozován na HW DEC Alpha server 2100 pod operačním systémem Tru64 Unix.

Splintex Czech, a.s.
ENERGIS pracuje na HW platformě PC server s operačním systémem Red Hat Linux.

ŠKO-ENERGO, s.r.o.
ENERGIS spolu s ekonomickým informačním systémem R3 společnosti SAP pokrývá všechny hlavní procesy výrobce a dodavatele energií. Jako první z uživatelů začali využívat internetové rozhraní ENERGIS a zpřístupnili vybrané funkce uživatelům na Internetu. ENERGIS je provozován na serveru DELL Power Edge 2500 s operačním systémem Red Hat Linux.

ŠKODA AUTO, a.s.
ENERGIS pracuje na HW platformě Compaq Proliant ML530 s operačním systémem Red Hat Linux.

ŠKODA ENERGO Plzeň
Využívá data z IS ENERGIS provozovaného Plzeňskou energetikou. Systém slouží ke sledování odběrových diagramů; jsou sledovány spotřeby elektrické energie a vody.

ŠKODA JS, a.s.
ENERGIS pracuje na HW platformě PC server s operačním systémem Red Hat Linux.

ŠKODA KOVÁRNY, s.r.o., ŠKODA HUTĚ, s.r.o.
Implementací IS ENERGIS bylo dosaženo dramatického snížení energetických nákladů. Návratnost investice byla menší než 3 měsíce.

ŠKODA TRAKČNÍ MOTORY, s.r.o.
Sběr dat a databázový systém je provozován společností Plzeňská energetika, která poskytuje data pro většinu společností Škoda a.s. Tato data jsou ve Škoda Trakční motory využívána převážně pro sledování odběrového diagramu elektrické energie a pro vyhodnocování spotřeb jednotlivých technologických částí za měsíční a roční období.

Západočeská energetika, a.s.
Služby datového centra.