Naše řešení – integrovaný systém

Integrovaný systém pro energetický management (ISEM) je kombinace produktů informačních technologií s cílem zajistit základní činnosti energetického managementu. Stane se Vaším denním pomocníkem při řešení základních provozních úkolů při práci s energiemi, médii a palivy.

 
Struktura ISEM
 
Zdroje dat
- Měření fyzikálních veličin – přímé připojení ke zdrojům dat (elektroměry, vodoměry,…).
- Řídicí systémy – napojení na data používaná stávajícími řídicími systémy.
- Databáze – využití dat uložených v již existujících informačních systémech.
 
      Přenos dat
      - Bezdrátový sběr dat -  WACO
      - Infrastruktura GPRS – využití datových přenosů v existujících sítích telefonních operátorů.
 - Administrativní nebo technologické komunikační sítě –Intranet – k přenosu dat lze využít stávající komunikační sítě.
 
     Informační a řídicí systémy - použití informačního systému ENERGIS ®
 
Přínosy ISEM
      -Trvalý přehled odběrových diagramů ze všech odběrových míst.
      -Okamžitě dostupná energetická bilance.
      -Prognosa a modelování odběrů z dlouhodobě archivovaných dat.
      -Úspory při centralizaci nákupu energií.
      -Úspory při řízení odběrových diagramů.
      -Úspory za manuální odečty měření při přípravě podkladů pro fakturace.
      -Prevence chyb měření a chyb při manuálních odečtech.
      -Včasné varování na chyby měření a nedovolené manipulace s nimi.
      -Provozní úspory ze zvýšení efektivity provozu zařízení/objektů
      -Automatická komunikace s operátory trhu.
      -Synergický efekt při využití stejných dat pro zákaznický portál.
      -Trvale prováděný ener­getický audit.
 
Čím je ISEM unikátní
-         Nízkou cenou.
-         Flexibilitou.
-         Snadnou implementací.
-         Mobilitou.
-         Bezpečností dat.