Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti COLSYS - AUTOMATIK, a.s.

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 26. 3. 2019 v 11:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Martiny Čermákové: na adrese, Kladno, Hajnova 1147, PSČ 272 01.

Veškeré přílohy jsou k dispozici v sídle společnosti.

plné znění pozvánky
    Plné znění pozvánky si můžete přečíst zde.