Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti COLSYS - AUTOMATIK, a.s.

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 25. 4. 2018 v 10:00 hodin na adrese: Colys–Automatik,a.s., Huťská 1294, Kladno 272 01, č.kanceláře 210.


plné znění pozvánky

    Plné znění pozvánky si můžete přečíst zde.