Partnerství se společností INSTAR - ITS

Naše společnost je od roku 2004 aplikačním partnerem společnosti INSTAR ITS Ostrava.

INSTAR ITS je českou společností, která působí na trhu informačních technologií od roku 1991. Vyvíjí a dodává vlastní softwarový produkt - informační systém ENERGIS. INSTAR ITS poskytuje služby v oblasti energetického hospodářství průmyslových podniků a provozních systémů energetických společností.
V roce 2008 založili INSTAR ITS a Japan Kabushiki Gaisha společný podnik INSTAR ITS Japan, Inc. Tato společnost dodává japonským firmám komplexní řešení energetického managementu založená na produktu ENERGIS.

IS ENERGIS je komplexní SW nástroj pro řízení podnikových procesů (bilancování, plánování, fakturace, rozúčtování nákladů, výrobní controlling, operativní řízení výroby, modelování business procesů). Uplatní se zejména v energetice, distribučních společnostech a v průmyslových podnicích, jejichž vedení se zajímá o maximálně efektivní řízení výroby, distribuci a prodej. IS ENERGIS podporuje všechny úrovně řízení podniku.


ENERGIS je tu pokud potřebujete:

 • Zajistit globální sběr dat.
 • Provozovat celopodnikový dispečink.
 • Efektivně řídit výrobu a distribuci energií.
 • Objektivně rozúčtovat náklady za energie na nákladová střediska.
 • Optimalizovat odběr elektrické energie.
 • Zrychlit fakturační cyklus.
 • Minimalizovat ztráty energií v distribuci.
 • Optimalizovat spotřebu energií k objemu výroby.
 • Optimalizovat plánování zdrojů.
 • Účinně řídit distribuční sítě (pára, horká voda, elektřina, voda, plyn).
 • Maximalizovat vytížení strojů.
 • Vyhovět podmínkám ochrany životního prostředí.