Služby společnosti COLSYS - AUTOMATIK v oblasti energetiky

V oblasti energetického managementu nabízíme energetikům:

  • Sběr dat z veškerého měření energií (elektroměry, vodoměry, kalorimetry – teplo i chlad, plynoměry, …).
  • Sběr dat z měření ostatních veličin (teploměry, hladinoměry, průtokoměry, …).
  • Následné zpracování dat pro potřeby
         - monitoringu
         - výrobních bilancí
         - regulací (např. čtvrthodinového maxima)
         - odběrových diagramů
         - vytváření podkladů pro fakturaci
         - sledování emisí
         - propojení s dalšími systémy (např. SAP apod.)
         - zprostředkování výměny dat s operátorem trhu s elektrickou energií a plynem.

V oblasti sběru dat využíváme zkušenosti z automatizace (datové koncentrátory) i komunikačních sítí (sběrnice měřičů M-Bus, Ethernet, bezdrátové sítě ve volném radiovém pásmu, optické či metalické sběrnice…).

Pro detailní představu si prohlédněte referenční listy zakázek realizovaných na Letišti Praha a.s. a v PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.