Vybrané reference

 

Výměna komunikačního systému ropovodu Družba
a centrálního tankoviště ropy.
Dodávka aktivních prvků (přepínačů a firewallů) a inženýrské podpory související s instalací a parametrizací komunikačního systému technologických a servisních sítí.

 

 

Letiště Praha, a.s.
Komunikační systém Ethernetového typu s gigabitovou optickou páteří, který zajišťuje komunikaci pro koncová zařízení kritické aplikace AMS.3 v podmínkách
Letiště Praha, a.s.

 

 

Elektrárny Opatovice, a.s.
Dodávka aktivních prvků a inženýrské činnosti související s instalací a parametrizací komunikačního systému technologické sítě.

 

 

Pražská teplárenská, a.s.
Migrace páteřní sítě z 10Mbit na 100Mbit v délce cca 80km pro horkovod Praha - Mělník.
Dodávka a konfigurace přepínačů RS20, MAR1030 a firewallů EAGLE20.

 

 

Letiště Praha, a.s.
• Projekční řešení, dodávka, montáž a oživení průmyslové sítě s použitím komponent HIRSCHMANN. Použité komponenty: RS2, MACH3000, RS20, MACH4000, MACH1000.
Jedná se o plně redundantní kruhové sítě s páteřním optickým gigabitovým okruhem a optickými podokruhy obvykle na 100 Mbps. Podokruhy jsou redundantně propojeny s páteřní sítí. Je využito technologie HIPER-Ring s rekonfigurací do 200 ms. Je využit dohledový systém HIRSCHMANN HiVision. Síť má rozsah přes 250 aktivních prvků pro komunikaci pozemních technologií a provozních složek letiště.
• V prostoru Letiště Praha bylo do systému energetického managementu pomocí sítě WACO připojeno zhruba 20 % ze 1600 měřicích míst elektrické energie, spotřeby vody, tepla a chladu. Rozsáhlá bezdrátová síť je provozována i v blízkosti radarových zařízení, kde je nezbytné dodržet vysoké požadavky na EMC.

PRAKAB Pražská kabelovna, a.s.
V provozu tažírny drátů je realizovaný systém regulace čtvrthodinového maxima pomocí odpínání významných zátěží. Systém je navržen jako síť PLC rozmístěných po jednotlivých strojích. Bezdrátová síť WACO zprostředkovává komunikaci mezi PLC protokolem DB-Net po rozhraní RS-485. Dále je pomocí modulů WACO vybudována komunikace mezi elektroměry měřícími aktuální spotřebu na přívodech výrobních strojů a datovým koncentrátorem.

 

ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí
Dodávka a konfigurace redundantní kruhové sítě s technologií HIPER-Ring s prvky HIRSCHMANN MACH1000 s gigabitovou optickou páteří. Síť je tvořena cca patnácti prvky.

 

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Projekční řešení, dodávka, montáž a oživení komunikační sítě pro CCTV s maximálním důrazem na propustnost systému pro videoservery. Gigabitová optická páteřní síť s komponentami HIRSCHMANN MACH4000 a MACH1000 s využitím redundantních vlastností technologie RSTP.
Síť je tvořena cca deseti prvky.

Slovenské elektrárně, a.s.,
Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice

Dodávka a konfigurace komponent průmyslové komunikace pro neblokové systémy na všech blocích elektrárny. Gigabitová optická páteřní sít pro připojení technologických a řídících systémů elektrárny, vč. vizualizací technologických procesů. Použité komponenty: HIRSCHMANN RS2 a MACH3000.
Síť je tvořena desítkami prvků. Použita redundantní technologie RSTP.

ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany
Dodávka a konfigurace komponent průmyslové komunikace pro neblokové systémy na všech blocích elektrárny. Gigabitová optická páteřní sít pro připojení technologických a řídících systémů elektrárny, vč. vizualizací technologických procesů. Použité komponenty HIRSCHMANN RS20 a MACH4000. Síť je tvořena stovkami prvků. Použito redundantní technologie HIPER-Ring s dohledovým systémem HIRSCHMANN HiVision.

 

Hlavní město Praha,
Tunel Mrázovka

Dodávka, montáž a oživení redundantní kruhové technologie pro centrální dispečink řízení dopravy v tunelu. Použity komponenty HIRSCHMANN MACH3000.
Síť je tvořena cca deseti prvky s dohledovým systémem HIRSCHMANN HiVision.

 

Lovochemie, a.s.
Dodávka a konfigurace kruhové redundantní síťě s komponentami HIRSCHMANN RS20 a dohledovým systémem HIRSCHMANN Industrial HiVision. Jedná se o 100Mbps kruhovou síť s technologií HIPER-Ring, která čítá cca patnáct prvků.

 

Diamo, s.p.
Dodávka a konfigurace kruhové redundantní síťě s komponentami HIRSCHMANN RS2 a dohledovým systémem HIRSCHMANN HiVision. Jedná se o 100Mbps kruhovou síť s technologií HIPER-Ring, která čítá cca dvacet prvků.

 

 

Česká rafinérská, a.s.
Projekční řešení, dodávka, montáž a konfigurace komponent pro přenos dat technologických řídících systémů pro petrochemický průmysl. Síť je tvořena několika desítkami komponent HIRSCHMANN řady MS20 (modulární systém MICE) a je provozován s redundantní technologií HIPER-Ring vč. dohledového systému HIRSCHMANN Industrial HiVision.