Vybrané reference systému ENERGIS

synlab czech s.r.o.

V březnu 2016 dokončil COLSYS-AUTOMATIK, a.s. čtvrtou etapu zprovoznění služby aplikace SYNLAB MONITOR. Hlavním cílem těchto etap bylo zajištění podmínek skladování termolabilních materiálů ve 22 laboratořích synlab czech s.r.o.

Nejvýznamnější část tvoří černé krabičky v průmyslovém designu, které jsou umístěné na lednicích a slouží ke sběru měřených dat po minutách a čtvrthodinách. V celé ČR je do nich aktuálně připojeno cca 500 teplotních a dveřních čidel způsobem, který zachovává záruční podmínky výrobců lednic. Tyto „krabičky“ spadají do nově vyvíjecí se technologie Internetu věcí (IoT).

 

HASAP Consulting, s.r.o.

V roce 2015 zahájila COLSYS-AUTOMATIK, a.s. spolupráci se společností HASAP Consulting, s.r.o.

V oblasti hotelnictví, lázeňství a nemocnic se stala partnerem v projektech optimalizace energetické náročnosti, spotřeby energií, řešení hospodárnosti provozu a zpracování energetických auditů.

 

Eaton Industries s.r.o.

Společnost, která patří pod divizi Eaton Vehicle Group, v závodu v Chomutově vyrábí součásti vedení kapalin pro klimatizační jednotky a posilovače řízení pro evropské automobilové výrobce.

V roce 2013 zde byl implementován systém ISEM pro řízení 1/4 hodinového maxima spotřeby elektrické energie a sledování denního maxima odběru zemního plynu. Systém je dále využíván k provádění dálkových odečtů patních a vybraných podružných měřidel, zasílání výstrah při atypických odběrech a ke vzdálenému povelování vybrané části technologie. Uživatelské rozhraní je vytvořeno formou webových technologií.

 

Aisan Industry Czech, s.r.o.

vyrábí vysoce jakostní elektrická benzínová čerpadla, palivové moduly, elektronicky ovládané škrtící klapky a různé hliníkové odlitky pro automobily.

V roce 2012 zde byl implementován systém ISEM pro řízení 1/4 hodinového maxima spotřeby elektrické energie a sledování denního maxima odběru plynu.

V roce 2013 bylo měření rozšířeno i na nedaleký závod Aisan II. Primární i hlavní datový sklad jsou realizovány v datovém centru mimo areál závodů, přístup k datům a vizualizace je sprostředkována přes internet.

 

Globus ČR

Během roku 2012 byl systém ISEM implementován do patnácti hypermarketů Globus v České republice.

Systém ISEM do sebe absorboval systémy individuálních výkazů a nastavil jednotnost přes celý Globus ČR. Umožnil dílčí energetické pohledy pro vnitřní provozy, přinesl řád do fakturace energií nájemcům a dal masivní nastroj energetikovi společnosti pro plánování, controlling a nákup energií.

Aplikační část systému ISEM je integrována na vizualizovaných výpočetních serverech Globus. Uživatelé přistupují k informacím přes tenké webové klienty, čímž se velice zjednodušila IT údržba na straně uživatelů a zároveň se otevřela cesta možností flexibilních vzdálených přístupů k systému. Samotný sběr dat je realizován sběrnicemi MBus do datových koncentrátorů, které plní zároveň funkci krátkodobých archivů. Data jsou předávána do systému primárního datového skladu (PDS), kde jsou validována a předávána do centrálního datového skladu CDS nad kterým již pracuje aplikace vizualizace a zpracování hodnot pro uživatele.

 

ÚJV Řež, a.s.

V roce 2010 by v ÚJV Řež, a.s. zrealizován pilotní projekt na vzdálené měření tepla a teplé, studené a užitkové vody. V dalších letech byl monitoring energií postupně rozšiřován a koncem roku 2014 pokryl veškerou spotřebu vody, tepla, elektřiny a plynu.
Primární datový sklad Energis leží na serveru v areálu ústavu, sekundární pak v datovém centru v Ostravě a je přístupný přes internet. Výstupy jsou standardně poskytovány v grafické a tabulkové podobě, jsou generovány výkazy pro OTE.

 

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

V roce 2010 byl v Prakabu nad systémem Energis realizován projekt na řízení 1/4 hodinového maxima. Monitorováním aktuální spotřeby podniku a výkonu i chodu vybraných strojů se získávají informace pro automaticky řízené odpojování významných zátěží. Výsledkem je snížení samotného sjednaného maxima a úspora za penalizace při jeho překračování.
V dalších letech bylo do Energisu začleněno vodní hospodářství a následně i celá oblast distribuce a spotřeby tepla. V současné době jsou rozpracované další projekty směřující k jemnějšímu monitoringu energií.
Primární datový sklad leží na serveru v areálu Prakab, sekundární pak v datovém centru v Ostravě a je přístupný přes internet.

 

 

 

 

 

 

 

Letiště Praha, a.s.

Na začátku roku 2007 začaly společnosti Letiště Praha a Colsys Automatik spolupracovat na realizaci systému pro dálkový odečet měření veličin.

Pilotní projekt byl postaven na měření teplot ve vybraných objektech. Důležitou součástí projektu byla instalace Energis na serverech v areálu letiště.

V následujících etapách byl Energis doplňován o měření elektroměrů. Postupně se dařilo odbourávat ruční rutinní práci při pravidelných odečtech stavů měřáků. Údaje z datových skladů Energisu se promítají do grafických a tabulkových výstupů, odběrového diagramu, podkladů pro fakturaci a výkazů pro OTE.

 

Později přibyla měření teplé a studené vody, tepla a chladu, plynu.
V současné době Energis sbírá a zpracovává data z více než 2000 měřáků. V poslední době přibylo i měření a vyhodnocování hladiny vyčištěné vody pod ČOV Sever jako součást varovného systému před povodňovou vlnou.

 

Následující reference byly realizovány společností INSTAR ITS a všemi aplikačními partnery systému ENERGIS.

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Brush SEM, s.r.o.

CINERGETIKA Ú/L, a.s.

Energetika TATRA, a.s.

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Energetika Vítkovice, a.s.

CHEMOPETROL, a.s.

KAUČUK, a.s.

Keramika Horní Bříza, a.s.

Molins, s.r.o.

nkt - cables, a.s.

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.

Plzeňská energetika, a.s.

Showa Aluminium Czech, s.r.o.

Sokolovská uhelná, a.s.

Splintex Czech, a.s.

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

ŠKODA AUTO, a.s.

ŠKODA ENERGO Plzeň

ŠKODA JS, a.s.

ŠKODA KOVÁRNY, s.r.o., ŠKODA HUTĚ, s.r.o.

ŠKODA TRAKČNÍ MOTORY, s.r.o.

Západočeská energetika, a.s.